1) Giới thiệu và thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm

1.1 Chúng tôi rất vui vì bạn đã ghé thăm trang web của chúng tôi và cảm ơn bạn đã quan tâm. Dưới đây chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về cách xử lý dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi. Dữ liệu cá nhân là tất cả dữ liệu mà bạn có thể nhận dạng cá nhân.

1.2 Người chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu trên trang web này theo nghĩa của Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR) là Tiến sĩ. Witton GmbH, Haynauer Straße 62-64, 12249 Berlin, Đức, ĐT: 030 4596 1317, Email: info@dr-witton.de. Người chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu cá nhân là thể nhân hoặc pháp nhân, một mình hoặc cùng với người khác, quyết định mục đích và phương tiện xử lý dữ liệu cá nhân.

1.3 Người chịu trách nhiệm đã chỉ định một nhân viên bảo vệ dữ liệu, có thể liên hệ như sau: “Theo Tran, Haynauer Straße 64, 12249 Berlin, 030 4596 1317, info@dr-witton.de”

2) Thu thập dữ liệu khi bạn truy cập trang web của chúng tôi

2.1 Nếu bạn sử dụng trang web của chúng tôi chỉ cho mục đích thông tin, tức là nếu bạn không đăng ký hoặc cung cấp thông tin cho chúng tôi, chúng tôi chỉ thu thập dữ liệu mà trình duyệt của bạn truyền đến máy chủ trang web (còn gọi là “tệp nhật ký máy chủ”). Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, chúng tôi thu thập dữ liệu sau đây, đây là dữ liệu cần thiết về mặt kỹ thuật để chúng tôi hiển thị trang web cho bạn:

 • Trang web đã truy cập của chúng tôi
 • Ngày và giờ tại thời điểm truy cập
 • Lượng dữ liệu được gửi theo byte
 • Nguồn/tài liệu tham khảo mà bạn đã đến trang này
 • Trình duyệt đã sử dụng
 • Hệ điều hành được sử dụng
 • Địa chỉ IP được sử dụng (nếu cần: ở dạng ẩn danh)

Việc xử lý được thực hiện theo Điều 6 Đoạn. 1 lít. f GDPR dựa trên lợi ích chính đáng của chúng tôi trong việc cải thiện tính ổn định và chức năng của trang web của chúng tôi. Dữ liệu sẽ không được truyền đi hoặc sử dụng theo bất kỳ cách nào khác. Tuy nhiên, chúng tôi có quyền kiểm tra tệp nhật ký máy chủ sau đó nếu có dấu hiệu cụ thể về việc sử dụng bất hợp pháp.

2.2 Vì lý do bảo mật và để bảo vệ việc truyền dữ liệu cá nhân và nội dung bí mật khác (ví dụ: lệnh hoặc yêu cầu gửi đến người chịu trách nhiệm), trang web này sử dụng SSL hoặc. Mã hóa TLS. Bạn có thể nhận ra kết nối được mã hóa bằng chuỗi “https://” và biểu tượng khóa trên thanh trình duyệt của mình.

3) Cookie

Để làm cho việc truy cập trang web của chúng tôi trở nên hấp dẫn và cho phép sử dụng một số chức năng nhất định, chúng tôi sử dụng cookie, là các tệp văn bản nhỏ được lưu trữ trên thiết bị của bạn. Một số cookie này sẽ tự động bị xóa sau khi bạn đóng trình duyệt (còn gọi là “cookie phiên”), trong khi một số cookie này vẫn tồn tại trên thiết bị của bạn trong thời gian dài hơn và cho phép bạn lưu cài đặt trang (còn gọi là “cookie liên tục”). bánh quy”). Trong trường hợp sau, bạn có thể tìm hiểu thời gian lưu trữ trong phần tổng quan về cài đặt cookie trong trình duyệt web của mình.

Nếu dữ liệu cá nhân cũng được xử lý thông qua các cookie riêng lẻ mà chúng tôi sử dụng thì quá trình xử lý sẽ diễn ra theo Điều 6 Đoạn. 1 lít. b GDPR để thực hiện hợp đồng, theo Điều 6 Đoạn. 1 lít. GDPR trong trường hợp có sự đồng ý hoặc phù hợp với Điều 6 Đoạn. 1 lít. f GDPR để bảo vệ lợi ích hợp pháp của chúng tôi về chức năng tốt nhất có thể của trang web cũng như thiết kế truy cập trang thân thiện và hiệu quả với khách hàng.

Bạn có thể cài đặt trình duyệt của mình để được thông báo về cài đặt cookie và có thể quyết định riêng xem nên chấp nhận chúng hay loại trừ việc chấp nhận cookie trong một số trường hợp nhất định hoặc nói chung.

Xin lưu ý rằng nếu bạn không chấp nhận cookie, chức năng trang web của chúng tôi có thể bị hạn chế.

4) Liên hệ với chúng tôi

Khi bạn liên hệ với chúng tôi (ví dụ: qua biểu mẫu liên hệ hoặc email), dữ liệu cá nhân sẽ được thu thập. Bạn có thể xem dữ liệu nào được thu thập khi sử dụng biểu mẫu liên hệ trong biểu mẫu liên hệ tương ứng. Dữ liệu này được lưu trữ và sử dụng riêng cho mục đích trả lời yêu cầu của bạn hoặc để liên hệ với bạn và bộ phận quản lý kỹ thuật liên quan.

Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu này là mong muốn chính đáng của chúng tôi trong việc trả lời yêu cầu của bạn theo Điều 6 Đoạn. 1 lít. f GDPR. Nếu việc liên hệ của bạn nhằm mục đích ký kết hợp đồng thì cơ sở pháp lý bổ sung cho quá trình xử lý là Điều 6 đoạn. 1 lít. b GDPR. Dữ liệu của bạn sẽ bị xóa sau khi yêu cầu của bạn được xử lý. Đây là trường hợp nếu từ các tình huống có thể thấy rằng vấn đề được đề cập đã được làm rõ một cách dứt khoát và nếu ngược lại không có nghĩa vụ lưu giữ pháp lý nào.

5) Dụng cụ và linh tinh

Công cụ đồng ý cookie

Trang web này sử dụng cái gọi là “công cụ chấp thuận cookie” để có được sự đồng ý hiệu quả của người dùng đối với cookie và các ứng dụng dựa trên cookie cần có sự đồng ý. “Công cụ chấp thuận cookie” được hiển thị cho người dùng khi họ truy cập trang dưới dạng giao diện người dùng tương tác mà trên đó có thể đưa ra sự đồng ý đối với một số cookie và/hoặc ứng dụng dựa trên cookie nhất định bằng cách chọn hộp. Bằng cách sử dụng công cụ này, tất cả cookie/dịch vụ cần có sự đồng ý chỉ được tải nếu người dùng tương ứng đồng ý bằng cách chọn hộp. Điều này đảm bảo rằng những cookie như vậy chỉ được đặt trên thiết bị của người dùng nếu có sự đồng ý.

Công cụ này đặt các cookie cần thiết về mặt kỹ thuật để lưu trữ các tùy chọn cookie của bạn. Dữ liệu người dùng cá nhân thường không được xử lý ở đây.

Trong từng trường hợp riêng lẻ, nếu dữ liệu cá nhân (chẳng hạn như địa chỉ IP) được xử lý nhằm mục đích lưu trữ, chỉ định hoặc ghi nhật ký cài đặt cookie thì việc này được thực hiện theo Điều 6 Đoạn. 1 lít. f GDPR dựa trên lợi ích chính đáng của chúng tôi trong việc quản lý sự đồng ý tuân thủ pháp luật, dành riêng cho người dùng và thân thiện với người dùng đối với cookie và do đó trong thiết kế tuân thủ pháp luật của trang web của chúng tôi.

Một cơ sở pháp lý khác cho việc xử lý là Đoạn Điều 6. 1 lít. c GDPR. Với tư cách là những người chịu trách nhiệm, chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý trong việc sử dụng các cookie không cần thiết về mặt kỹ thuật tùy thuộc vào sự đồng ý của người dùng tương ứng.

Nếu cần, chúng tôi đã ký kết thỏa thuận xử lý đơn hàng với nhà cung cấp, đảm bảo bảo vệ dữ liệu của khách truy cập trang web của chúng tôi và cấm tiết lộ trái phép cho bên thứ ba.

Thông tin thêm về nhà điều hành và các tùy chọn cài đặt cho công cụ chấp thuận cookie có thể được tìm thấy trực tiếp trong giao diện người dùng tương ứng trên trang web của chúng tôi.

6) Quyền của người liên quan

6.1 Luật bảo vệ dữ liệu hiện hành cấp cho bạn các quyền của chủ thể dữ liệu sau đây (quyền thông tin và can thiệp) đối với người chịu trách nhiệm về việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, theo đó, việc tham chiếu sẽ được thực hiện dựa trên cơ sở pháp lý được liệt kê cho các yêu cầu thực hiện tương ứng:

 • Quyền được thông tin theo Điều 15 GDPR;
 • Quyền cải chính theo Điều 16 GDPR;
 • Quyền xóa theo Điều 17 GDPR;
 • Quyền hạn chế xử lý theo Điều 18 GDPR;
 • Quyền được thông tin theo Điều 19 GDPR;
 • Quyền di chuyển dữ liệu theo Điều 20 GDPR;
 • Quyền thu hồi sự đồng ý theo Điều 7 đoạn. 3 GDPR;
 • Quyền khiếu nại theo Điều 77 GDPR.

6.2 QUYỀN ĐỐI TƯỢNG

NẾU CHÚNG TÔI XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN NHƯ MỘT PHẦN CỦA SỰ CÂN BẰNG LỢI ÍCH DỰA TRÊN LỢI ÍCH HỢP PHÁP CỦA CHÚNG TÔI, BẠN CÓ QUYỀN BẤT CỨ LÚC NÀO ĐỂ PHẢN ĐỐI VIỆC XỬ LÝ NÀY CÓ HIỆU LỰC TRONG TƯƠNG LAI VÌ CÁC LÝ DO PHÁT SINH TỪ TÌNH HUỐNG CỤ THỂ CỦA BẠN.

NẾU BẠN SỬ DỤNG QUYỀN PHẢN ĐỐI CỦA MÌNH, CHÚNG TÔI SẼ NGỪNG XỬ LÝ DỮ LIỆU BỊ ẢNH HƯỞNG. TUY NHIÊN, QUY TRÌNH TIẾP THEO ĐƯỢC BẢO QUẢN NẾU CHÚNG TÔI CÓ THỂ CHỨNG MINH NHỮNG LÝ DO PHỨC HỢP ĐỂ XỬ LÝ ĐÁNG ĐƯỢC BẢO VỆ, VƯỢT HƠN LỢI ÍCH, QUYỀN CƠ BẢN VÀ QUYỀN TỰ DO CƠ BẢN CỦA BẠN HOẶC NẾU QUY TRÌNH XỬ LÝ PHỤC VỤ ĐỂ Khẳng định, THỰC HIỆN HOẶC BẢO VỆ CÁC KHIẾU NẠI PHÁP LUẬT.

NẾU DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN ĐƯỢC CHÚNG TÔI XỬ LÝ ĐỂ QUẢNG CÁO TRỰC TIẾP, BẠN CÓ QUYỀN ĐỐI TƯỢNG ĐỐI VỚI VIỆC XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN LIÊN QUAN ĐẾN BẠN CHO MỤC ĐÍCH QUẢNG CÁO ĐÓ BẤT KỲ LÚC NÀO NÀO. BẠN CÓ THỂ THỰC HIỆN TỪ CHỐI KHÔNG THAM GIA NHƯ ĐƯỢC MÔ TẢ Ở TRÊN.

NẾU BẠN SỬ DỤNG QUYỀN PHẢN ĐỐI CỦA MÌNH, CHÚNG TÔI SẼ NGỪNG XỬ LÝ DỮ LIỆU BỊ ẢNH HƯỞNG CHO MỤC ĐÍCH QUẢNG CÁO TRỰC TIẾP.

7) Thời lượng lưu trữ dữ liệu cá nhân

Thời gian lưu trữ dữ liệu cá nhân được xác định dựa trên cơ sở pháp lý tương ứng, mục đích xử lý và – nếu có liên quan – ngoài ra còn dựa trên thời gian lưu giữ hợp pháp tương ứng (ví dụ: thời gian lưu giữ thương mại và thuế).

Khi xử lý dữ liệu cá nhân trên cơ sở có sự đồng ý rõ ràng theo Điều 6 đoạn. 1 lít. GDPR, dữ liệu bị ảnh hưởng sẽ được lưu trữ cho đến khi bạn thu hồi sự đồng ý của mình.

Có khoảng thời gian lưu giữ theo luật định đối với dữ liệu được lưu trữ trong khuôn khổ nghĩa vụ pháp lý hoặc nghĩa vụ tương tự dựa trên Điều 6 Đoạn. 1 lít. b DSGVO được xử lý, những dữ liệu này sẽ bị xóa thường xuyên sau khi hết thời gian lưu giữ, với điều kiện là chúng không còn cần thiết để thực hiện hoặc bắt đầu hợp đồng và/hoặc chúng tôi không có lợi ích hợp pháp trong việc lưu trữ thêm.

Khi xử lý dữ liệu cá nhân dựa trên Điều 6 đoạn. 1 lít. f DSGVO, dữ liệu này sẽ được lưu trữ cho đến khi bạn thực hiện quyền phản đối của mình theo Điều 21 đoạn. 1 GDPR, trừ khi chúng tôi có thể chứng minh được lý do chính đáng thuyết phục cho việc xử lý vượt xa lợi ích, quyền và quyền tự do của bạn hoặc việc xử lý nhằm mục đích khẳng định, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý.

Khi xử lý dữ liệu cá nhân cho mục đích quảng cáo trực tiếp trên cơ sở Điều 6 đoạn. 1 lít. f DSGVO, dữ liệu này sẽ được lưu trữ cho đến khi bạn thực hiện quyền phản đối của mình theo Điều 21 đoạn. 2 GDPR.

Trừ khi có quy định khác trong thông tin khác trong tuyên bố này về các tình huống xử lý cụ thể, dữ liệu cá nhân được lưu trữ sẽ bị xóa khi chúng không còn cần thiết cho các mục đích mà chúng được thu thập hoặc xử lý theo cách khác.